AAB Afdeling 81

Et godt sted at bo. Midt i byen

Information til boligsøgende

Ventelisten

Ventelisten til afdelingens boliger administreres af boligforeningen AAB. Du skal derfor gå til aab.dk for at blive skrevet op til afdelingens boliger og for at se reglerne for ventelisten. Afdelingsbestyrelsen har ingen indflydelse på ventelisten eller på tildelingen af ledige boliger i afdelingen.

 

Inden du siger ja til en bolig i afdeling 81

Inden du skriver dig op til en bolig i afdelingen eller - endnu vigtigere - før du skriver under på lejekontrakten til en bolig i afdelingen, anbefales det at du orienterer dig i afdelingens regler, så du er klar over rammerne for den bolig og afdeling, som du vil flytte ind i.
Du finder afdelingens husorden, vedligeholdelsesstandard og råderetskatalog i menuen under "Regler for afdelingen".

 

Bemærk - særligt om etablering af skillevægge  - mulighederne er særdeles begrænsede
Du skal  være opmærksom på, at der er yderst begrænsede muligheder for at ændre på den oprindelige ruminddeling i boligen på grund af ejendommens beskaffenhed. Det betyder i praksis at dine muligheder for at etablere skillevægge i boligerne er meget begrænsede og i flere af boligerne ikke-eksisterende. Du kan finde yderligere information om mulighederne for råderet i afdelingens boliger under Råderet.

Overtagelse af indbo fra fraflytter
Du er velkommen til at indgå en privat aftale med fraflytter om overdragelse af genstande fra boligen, f.eks. persienner eller lignende som har værdi for dig som ny lejer. Du skal dog være opmærksom på at genstandene skal være fjernet fra lejemålet inden fraflytningssyn og ikke kan blive stående i lejemålet eller kælderrummet i istandsættelsesperioden. Du skal derfor selv tage genstandene med retur igen, når du flytter ind i boligen.