AAB Afdeling 81

Et godt sted at bo. Midt i byen

Affaldshåndtering

Afdelingens affaldshåndtering følger reglerne for Københavns Kommune. Kommunen har lavet en vejledning om, hvordan du sorterer dit affald korrekt: Affaldssortering

Hvis du er i tvivl om hvilken container, du skal aflevere dit affald i, kan du prøve Affalds-ABC på Københavns Kommunes hjemmeside: Affalds-ABC

Du er som beboer forpligtet til at følge kommunens og afdelingsbestyrelsens anvisninger på deponering af dit affald. Kommunen kan give bødestraf til afdelingen, såfremt vi ikke sorterer korrekt. Derfor har du et individuelt ansvar for, at kollektivet ikke skal betale for dine fejl.

Dagrenovation
Vi har mobilsug til dagrenovation - se siden om mobilsuget for vejledning til hvad du skal være opmærksom på, når du smider dagrenovation i mobilsuget: Mobilsug

Containergård
Afdelingens egen containergård indeholder pt. sortering i 8 fragmenter: 


Glas/flasker kan afleveres i glascontaineren på hjørnet af Nøddebogade/Fensmarkgade.

Andre typer affald skal afleveres på Møllegade Nærgenbrugsstation.

Elektronik 
I containergården står en container (240 L) til elektronikaffald. Containeren tømmes onsdag i lige uger. Du kan lægge alle former for elektronik og elektriske apparater i containerne. Du bedes venligst respektere, at den ikke er til andre former for affald, da den bliver tømt særskilt af Københavns Kommune.

Men hvad er så elektronikaffald? Prøv at spørge dig selv, om der har været strøm i. Hvis svaret er nej, så er det ikke elektronikaffald.

Du kan læse mere om hvad der kan lægges i containeren til elektronik på Københavns Kommunes hjemmeside: Elektronik

Plast
I containergården står en container (600 L) til plastaffald. Containerne tømmes onsdag i lige uger. Plastemballage skal være fri for madrester eller væske. 

Du kan læse mere om hvad der kan lægges i containeren til plast på Københavns Kommunes hjemmeside: Plast

Metal 
I containergården står en container (600 L) til metalaffald. Containeren tømmes onsdag i lige uger. Metal-emballage skal være fri for madrester eller væske. Du kan læse mere om hvad der kan lægges i containeren til metal på Københavns Kommunes hjemmeside: Metal

Da metallet smeltes ved meget høj varme, så betyder det ikke noget, hvis der sidder et plastik- eller træhåndtag på en metalsaks. Træ såvel som plast går op i røg, og betyder ikke noget for genanvendelsen.

Papir 
Containergården rummer en papircontainer (600 L), der både kan bruges til aviser, blade, papir og telefonbøger. Containeren tømmes torsdag i lige uger. Du kan læse mere om hvad der kan lægges i containeren til papir på Københavns Kommunes hjemmeside: Papir

Det er Københavns Kommunes ambition, at der skal sorteres så meget papir fra som muligt. Derfor vær omhyggelig med at sortere alt rent papir til denne container, og smid det ikke til dagrenovation. Det betyder, at du skal sortere dine aviser, blade, reklamer m.m. fra og lægge det i papircontaineren. 

Afdelingen har opsat skraldespande i opgangene, og de er ikke til papir. De er til børnenes ispapir, beskidte lommeservietter og lignenede. De er ikke sat op til uønskede reklamer m.v. Hvis du modtager post eller reklamer, som du ikke vil have, skal du bære det om i papircontainerne.

Du kan fravælge reklamer m.m. hos PostNord: https://www.postnord.dk/da/nej-tak-til-reklamer/Sider/reklamer-nej-tak.aspx.

Pap
Containergården rummer tre containere (600 L) til pap-affald. Containerne tømmes onsdag i lige uger. Du kan læse mere om hvad der kan lægges i containeren til pap på Københavns Kommunes hjemmeside:
Pap

Man må lægge rent pap i papcontaineren. Husk at slå papkasser mv. sammen, så der er plads til lidt mere. Man må også gerne være meget ambitiøs omkring sit papskrald: pappet omkring tandpastatuben, de helt små stykker pap. Men man må ALDRIG smide pizzabakker i papcontaineren, de er beskidte, og det er dagrenovation (riv dem i stykker eller gennemblød dem i vand, før du smider dem i mobilsuget).

Storskrald
Der står 2 åbne containere (600 L) i containergården, hvor du kan smide storskrald. Containerne tømmes tirsdag i ulige uger.
Storskrald er eksempelvis defekte møbler, kufferte, cykler m.m. Bemærk at der er grænser for, hvor stort affaldet må være for at kunne afleveres som storskrald - se mere på kommunens hjemmeside: Storskrald

Storskrald er aldrig forgængeligt (eksempelvis blomster eller fødevarer), men det er heller ikke emballage, der har været brugt til fødevarer. Når du vil smide noget til storskrald, skal du tjekke, om det eventuelt skal lægges i en af de andre containere - hvis du er i tvivl om hvilken container, du skal vælge, kan du prøve Affalds-ABC på Københavns Kommunes hjemmeside: Affalds-ABC

Af hensyn til miljøet er du også velkommen til at aflevere så meget som muligt i Byttehjørnet på Møllegade Nærgenbrugsstation. Det kan være, at det er storskrald for dig, er godt genbrug for andre. Du kan også aflevere dine ting hos de velgørende organisationer, der har butikker på Nørrebrogade. Hvis du vil kassere brugt tøj, kan vi anbefale, at du afleverer det til de tøjindsamlende organisationer. Dansk Røde Kors har opstillet containere ved deres hovedkvarter på Blegdamsvej (tæt på Trianglen).

Bio-affald
Der står 1 container (240 L) til bioaffald i containergården. Containeren tømmes hver onsdag. Bemærk at du kun må bruge bio-poser til affald, som skal i denne container. Hvis du mangler poser til dit bioaffald, skal du kontakte afdelingsbestyrelsen. Du kan også afhente ekstra bioposer på Møllegade Nærgenbrugsstation. Hvis din bio-affaldsspand er gået i stykker eller bortkommet, kan du få udleveret en ny på Møllegade Nærgenbrugsstation.

Du kan læse mere om hvad du kan komme i containeren til bio-affald på Københavns Kommunes hjemmeside: Bio-affald

Batterier
Batterier kan afleveres i container-standeren, som står ved portlågen ud mod Sjællandsgade. Containeren tømmes efter behov.

Haveaffald
I sæsonen, dvs. fra marts til og med november, står der en container (240 L) til haveaffald i containergården. Containeren tømmes kun på bestilling. Haveaffald er pottemuld, blomsterafklip, hækafklip og grene.

Du kan læse mere om hvad du kan komme i containeren til have-affald på Københavns Kommunes hjemmeside: Haveaffald