AAB Afdeling 81

Et godt sted at bo. Midt i byen

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen består af 5 medlemmer og 3 suppleanter. Se datoer for kommende afdelingsbestyrelsesmøder i afdelingens kalender.

Alle beboere har adgang til afdelingsbestyrelsesmøderne med taleret, men der kan være punkter med beboersager, hvor bestyrelsen kan lukke for adgang. For detaljer se afdelingsbestyrelsens forretningsorden nedenfor.


Dagsorden
Se procedure for udarbejdelse og offentliggørelse af dagsordener til afdelingsbestyrelsesmøder.

For dagsorden for næste afdelingsbestyrelsesmøde, se opslag under driftsinfo på aab81.dk.
Kalender over kommende bestyrelsesmøder fremgår af afdelingens kalender.


Referater

Se under Referater.

Forretningsorden
Bestyrelsens forretningsorden fastsætter regler og retningslinjer for afdelingsbestyrelsens arbejde, herunder hvordan bestyrelsesmøder afvikles og hvordan bestyrelsesarbejdet er fordelt i mellem bestyrelsens medlemmer og suppleanter.

Afdelingsbestyrelsens forretningsorden 

AABs standardforretningsorden for administrative afdelingsbestyrelser