AAB Afdeling 81

Et godt sted at bo. Midt i byen

Afdelingsbestyrelsen

Sammensætning
Afdelingsbestyrelsen består af 5 medlemmer (heraf en formand og en kasserer), og 1 suppleant. 


Mødeadgang og mødekalender
Alle beboere har adgang til afdelingsbestyrelsesmøderne med taleret, men der kan være punkter med beboersager, som altid vil være lukket for andre end bestyrelsens medlemmer. For detaljer om adgang til bestyrelsesmøder, se afdelingsbestyrelsens forretningsorden nedenfor.
Se datoer for kommende afdelingsbestyrelsesmøder i afdelingens kalender.


Dagsorden
Se procedure for udarbejdelse og offentliggørelse af dagsordener til afdelingsbestyrelsesmøder, som er beskrevet i Forretningsorden.

For dagsorden for næste afdelingsbestyrelsesmøde, se opslag under driftsinfo.

Referater
Se under Referater.

Forretningsorden
Bestyrelsens forretningsorden fastsætter regler og retningslinjer for afdelingsbestyrelsens arbejde, herunder hvordan bestyrelsesmøder afvikles og hvordan bestyrelsesarbejdet er fordelt i mellem bestyrelsens medlemmer og suppleanter.

Afdelingsbestyrelsens forretningsorden 

AABs standardforretningsorden for administrative afdelingsbestyrelser