AAB Afdeling 81

Et godt sted at bo. Midt i byen

Fællesarealer & -faciliteter

Legeplads

Grill

Havekasser

Ejendomsskuret

Opgange

Cykelparkering

Cykelpumpe

Barnevogne - Parkering

Toilet

Legeplads
Arealet foran ejendommen bliver primært brugt til legeplads. Der er opsat bænkesæt, som man kan flytte rundt på arealet. Legepladsen er fortrinsvis for afdelingens beboere, men den har pga. de ulåste låger offentlig adgang.

  

Grill
Der er opsat en fast havegrill i baghaven, som er til fælles benyttelse for beboerne. Du skal selv medbringe kul og optænding.

Efter brug bedes du bortskaffe de helt afkølede kulrester gennem mobilsuget, se Affaldshåndtering og gældende husorden. For at undgå at tiltrække rotter, bedes du begrænse brugen af udendørsskraldespandene til madaffald.

Havekasser
Afdelingen råder over et antal havekasser i baghaven, der stilles til beboernes rådighed. Havekasser fordeles hvert forår efter ansøgning til afdelingens Have-udvalg. De fleste beboere, der ønsker en havekasse, plejer at blive imødekommet på deres ønsker.

Klatrekassen på siden af cykelskuret er til deling mellem alle, der har høje planter.

Ejendomsskuret
Afdelingens ejendomsskur er placeret i baghaven. Skuret indeholder cykelpumpe, græsslåmaskine, haveredskaber m.m.
Beboerens egen hoveddørsnøgle passer til skuret, og der er fri adgang til at benytte ejendommens haveredskaber, som stilles til rådighed under brugernes beskyttelse.

Opgange 
Afdelingens trappeopgange er indrettet med god vendeplads af hensyn til kørestolsbrugerne. 
Ordensregler for trappeopgange og fællesarealer fremgår af gældende husorden.

Cykelparkering
Regler for cykelparkering fremgår af gældende husorden. Det er ikke tilladt at stille cykler på reposerne eller på gangarealer. Man må gerne løfte cyklen ind i egen lejlighed eller eget aflåste kælderrum. Ellers henvises al cykelparkering til baghaven og det lille cykelskur eller til gaden. Undgå at lænke din cykel til skraldespande, skilte mv., hvor det forhindrer tømning af affaldsspande eller tæt fejning.

Cykelpumpe
Afdelingen stiller ikke længere en cykelpumpe til rådighed for beboerne. Der henvises i stedet til cykelpumpen (C93 Pumpe 1) tilhørende supercykelstien Allerødruten C93 i krydset Tagensvej/Nørre Allé (se kort på https://supercykelstier.dk/kort-over-supercykelstier/) samt cykelpumper ved cykelhandlere i nærområdet.

 

Barnevogne - Parkering
Regler for barnevogns-parkering fremgår af gældende husorden. Det er ikke tilladt at henstille barnevogne på reposerne i opgangene, på kældergangene eller på de udendørs flisebelagte gangarealer, da disse områder er flugtveje. Man må gerne køre barnevognenn ind i egen lejlighed eller eget aflåste kælderrum. Ellers henvises al parkering af barnevogne til baghaven og det lille cykelskur, hvor højre side er forbeholdt barnevogne (se skiltning inde i skuret). Undgå at lænke din barnevogn til skraldespande, skilte mv., da det forhindrer tømning af affaldsspande eller tæt fejning.

Toilet
Toilettet er pr. 18-12-2019 blevet lukket permanent pga. hærværk. Der er derfor ikke længere adgang for beboere til et toilet i tilknytning til ejendommens fællesarealer.
Beboerens egen hoveddørsnøgle passer til det udendørs toilet, der ligger ved nedgangen til kælderen under Nøddebogade nr. 4.